Forskning, medicin, människor och samhällsfrågor.

Texter, bilder och redaktörstjänster.

Välkommen till Karin Nordin – journalist och apotekare!