Mannen står främst

Bläddrar i KI-bladet, Karolinska Institutets personaltidning. Det är både intressant och roligt att läsa om arbetet för jämställdhet som skildras i flera artiklar. Bland annat läser jag att diskriminering oftast inte är händelser, utan snarare en rad icke-händelser. Och hur ett projekt har kartlagt hur kvinnor och män presenteras i konst och bilder på KI samt i beviljandegrad för olika former av finansiering. De har förstås kommit fram till att de kvinnliga förebilderna är få i förhållande till de manliga.

Det här kan säkert vara en bra metod på vägen mot jämställdhet.

Men så vänder jag blad. Och där dyker den här bilden upp.

bild

Personerna på bilden har förstås ingenting med innehållet i min text att göra. Men fotot: här står mannen, den aktiva och bjuder trevligt på tårta, flankerad av två kvinnor, som förstås får hålla sig lite grand i bakgrunden. Man undrar ändå, räckte inte arbetet med förebilder längre än ett par sidor längre fram i tidningen?

2 kommentarer

Under Forskning, Kommunikation

2 kommentarer till Mannen står främst

  1. Så kan man förstås välja att tolka bilden, men det är också så att Ulf de Faire är chefredaktör för tidskriften som artikeln handlar om, och den som intervjuas i egenskap av sådan. Bläddrar man vidare i senare nummer av KI Bladet så ser man ofta män på bilder, de är vi väl medvetna om på redaktionen. Ofta beror det på att män fortfarande innehar flest toppositioner inom universitetet (även ordförande för Rådet för lika villkor är man). I rättvisans namn bör man notera att tidningen speglar organisationen och därför har vi också flera artiklar och debattinlägg om det jämställdhetsarbete och de utmaningar som KI har att jobba med i senare nummer. Med vänliga hälsningar, Madeleine Svärd, chefredaktör KI Bladet

    • Karin

      Visst, jag förstår att ni måste skildra verkligheten som den ser ut. Ser fram emot att läsa kommande artiklar om jämställdhetsarbetet.